Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Ενατένιση, ένα εργαλείο Πνευματικής Ανάπτυξης


Ο Οραματισμός είναι μία πράξη σταδιακής κατανόησης που βαθμιαία ξεδιπλώνεται.
Ολοκληρώνεται ως «αγνή όραση». 
Ένα στάδιο στο οποίο είμαστε ικανοί να δούμε την εικόνα σαν σύνολο, διαφορετικές όψεις της μίας αλήθειας που αποτελεί την ολότητα μίας σπερματικής Σκέψης, μίας σπερματικής Ιδέας, ενός Αρχετύπου. 
Αυτό το κέντρο είναι η πηγή πολλών εκδηλωμένων εξωτερικών υπάρξεων, πολλών μορφών μέσω των οποίων εκδηλώνεται. Μέσω αυτής της κατανόησης σταδιακά αναγνωρίζουμε τις πραγματικές  πνευματικές μας «ρίζες». Τον κόσμο με τον οποίο πραγματικά συνδεόμαστε και είμαστε γεννήματα του.Ο σκοπός της «αγνής όρασης» μέσω του διαλογισμού, του στοχασμού και του οραματισμού είναι να έρθουμε σε επαφή με την εσωτερική μας ικανότητα να «Γνωρίζουμε αλλά κ να Είμαστε». Από αυτή την εσωτερική κατάσταση μπορούμε σαν ύπαρξη να ενωθούμε και να ταυτιστούμε με το πιο αγνό, γνήσιο και καθάριο αρχέτυπο της ίδιας της Δημιουργίας. 
Με αυτό τον τρόπο ερχόμαστε σε επαφή με τις Ανώτερες Ιδέες, τα Θεία Αρχέτυπα και με τον τρόπο που αυτά εκδηλώνονται. Αυτό το στάδιο στην πνευματική εκπαίδευση ονομάζεται Ενατένιση η οποία γεννά στον μαθητή την  «πνευματική όραση».

Μέσω της Ενατένισης ο μαθητής προσηλώνεται σε Ανώτερες Ιδέες, έξω από την δική του μέση καθημερινότητα. Επαναπροσδιορίζεται μέσα στο θείο κόσμο, μέσα στην δική του ζωή, αντλώντας γνώση, όραμα, σκοπό.